Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế muốn chế thuốc “trị" COVID-19

Nam sinh Quốc Anh và cô giáo chủ nhiệm Quỳnh Anh- giáo viên trực tiếp bồi dưỡng môn Hóa. Ảnh: HĐ
Nam sinh Quốc Anh và cô giáo chủ nhiệm Quỳnh Anh- giáo viên trực tiếp bồi dưỡng môn Hóa. Ảnh: HĐ
Nam sinh Quốc Anh và cô giáo chủ nhiệm Quỳnh Anh- giáo viên trực tiếp bồi dưỡng môn Hóa. Ảnh: HĐ
Lên top