Hủy bỏ, thu hồi 3 quyết định phê duyệt dự án do ông Trần Ngọc Căng ký

Hủy bỏ, thu hồi 3 quyết định phê duyệt dự án do ông Trần Ngọc Căng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký. Ảnh: Thanh Chung
Hủy bỏ, thu hồi 3 quyết định phê duyệt dự án do ông Trần Ngọc Căng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký. Ảnh: Thanh Chung
Hủy bỏ, thu hồi 3 quyết định phê duyệt dự án do ông Trần Ngọc Căng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi ký. Ảnh: Thanh Chung
Lên top