Hưởng ứng "Trào lưu dọn rác", bạn trẻ Việt xắn tay bảo vệ môi trường

Sau khi được dọn dẹp.
Sau khi được dọn dẹp.
Sau khi được dọn dẹp.
Lên top