TP.HỒ CHÍ MINH:

Hướng tới dùng 1 thẻ thanh toán tự động cho cả xe buýt, metro

TPHCM Hướng tới dùng 1 thẻ thanh toán tự động cho cả xe buýt, metro. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM Hướng tới dùng 1 thẻ thanh toán tự động cho cả xe buýt, metro. Ảnh: Chân Phúc
TPHCM Hướng tới dùng 1 thẻ thanh toán tự động cho cả xe buýt, metro. Ảnh: Chân Phúc
Lên top