Hưởng "lộc trời", người dân săn rươi thu trăm triệu mỗi ngày

Thời điểm này, người dân Hải Phòng đang vào vụ rươi. Ảnh PV
Thời điểm này, người dân Hải Phòng đang vào vụ rươi. Ảnh PV
Thời điểm này, người dân Hải Phòng đang vào vụ rươi. Ảnh PV
Lên top