Ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm nước trong nuôi tôm công nghiệp ở Kiên Giang:

Hướng đi mới trước thách thức biến đổi khí hậu

Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng bạt lót dưới đáy ao giúp dễ dàng dọn sạch chất thải đáy ao đảm bảo tôm có môi trường sống sạch. Ảnh: P.V
Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng bạt lót dưới đáy ao giúp dễ dàng dọn sạch chất thải đáy ao đảm bảo tôm có môi trường sống sạch. Ảnh: P.V
Quy trình nuôi tôm thẻ chân trắng sử dụng bạt lót dưới đáy ao giúp dễ dàng dọn sạch chất thải đáy ao đảm bảo tôm có môi trường sống sạch. Ảnh: P.V
Lên top