Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc chiến tranh Việt Nam trên công cụ chat