Hướng dẫn viên ồ ạt xin thẻ hội viên để được trợ cấp khó khăn do COVID-19

Ngành du lịch Quảng Ninh "đóng băng" hoàn toàn từ đợt COVID-19 thứ 3. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngành du lịch Quảng Ninh "đóng băng" hoàn toàn từ đợt COVID-19 thứ 3. Ảnh: Nguyễn Hùng
Ngành du lịch Quảng Ninh "đóng băng" hoàn toàn từ đợt COVID-19 thứ 3. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top