Hướng dẫn về khám chữa bệnh BHYT tại xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh

Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân có thẻ BHYT. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân có thẻ BHYT. Ảnh: Hà Anh
Nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân có thẻ BHYT. Ảnh: Hà Anh
Lên top