Hướng dẫn cụ thể việc cách ly hành khách trên các chuyến bay có COVID-19

Hành khách trên các chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 phải được theo dõi sức khỏe. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng
Hành khách trên các chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 phải được theo dõi sức khỏe. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng
Hành khách trên các chuyến bay có bệnh nhân COVID-19 phải được theo dõi sức khỏe. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng
Lên top