Hướng dẫn cho người dân từ Hải Dương về Bắc Giang sau giãn cách

Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang.
Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang.
Chốt kiểm soát dịch trên địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang). Ảnh: Báo Bắc Giang.
Lên top