Hưng Yên: Xử lý 2 tấn vật liệu nổ chất đống trong vườn

Mới đây, ở Bắc Ninh đã xảy ra một vụ nổ lớn gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ảnh: PD.
Mới đây, ở Bắc Ninh đã xảy ra một vụ nổ lớn gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ảnh: PD.
Mới đây, ở Bắc Ninh đã xảy ra một vụ nổ lớn gây hậu quả rất nghiêm trọng. Ảnh: PD.
Lên top