Hưng Yên: Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, massage

Nhân viên y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thôn Hoàng Xá. Ảnh: LDO
Nhân viên y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thôn Hoàng Xá. Ảnh: LDO
Nhân viên y tế cũng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thôn Hoàng Xá. Ảnh: LDO
Lên top