Hưng Yên: Không lấy lý do dịch bệnh để chậm trễ công việc, sản xuất

Người lao động tỉnh Hưng Yên khai báo y tế, được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: V.L.
Người lao động tỉnh Hưng Yên khai báo y tế, được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: V.L.
Người lao động tỉnh Hưng Yên khai báo y tế, được xét nghiệm COVID-19. Ảnh: V.L.
Lên top