Hưng Yên: Khách đi lễ phải khai báo y tế

Trước khi vào lễ tại Đền Mẫu (TP.Hưng Yên) du khách phải khai báo y tế. Ảnh: Hà Anh
Trước khi vào lễ tại Đền Mẫu (TP.Hưng Yên) du khách phải khai báo y tế. Ảnh: Hà Anh
Trước khi vào lễ tại Đền Mẫu (TP.Hưng Yên) du khách phải khai báo y tế. Ảnh: Hà Anh
Lên top