Hưng Yên: Hỗ trợ mức 48.000đ/kg tiêu hủy lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Mức hỗ trợ đối với chủ vật nuôi (lợn) bị dịch tả lợn Châu Phi tại Hưng Yên được thực hiện mức hiện tại là 48.000đ/kg đối với lợn nái, lợn giống. Ảnh: PV
Mức hỗ trợ đối với chủ vật nuôi (lợn) bị dịch tả lợn Châu Phi tại Hưng Yên được thực hiện mức hiện tại là 48.000đ/kg đối với lợn nái, lợn giống. Ảnh: PV
Mức hỗ trợ đối với chủ vật nuôi (lợn) bị dịch tả lợn Châu Phi tại Hưng Yên được thực hiện mức hiện tại là 48.000đ/kg đối với lợn nái, lợn giống. Ảnh: PV
Lên top