Hưng Yên: Dòng “sông chết” bốc mùi hôi thối ở giữa làng

Dòng "sông chết" khiến người dân làng Nho Lâm sống trong lo lắng suốt thời gian qua.
Dòng "sông chết" khiến người dân làng Nho Lâm sống trong lo lắng suốt thời gian qua.
Dòng "sông chết" khiến người dân làng Nho Lâm sống trong lo lắng suốt thời gian qua.
Lên top