Hưng Yên: 32.391 công nhân lao động được xét nghiệm virus SARS-Cov-2

Công nhân tỉnh Hưng Yên được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Hà Anh
Công nhân tỉnh Hưng Yên được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Hà Anh
Công nhân tỉnh Hưng Yên được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Ảnh: Hà Anh
Lên top