Hứng thiên tai và COVID-19, Quảng Trị vẫn thu ngân sách vượt kế hoạch

Năm 2021, Quảng Trị sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 14 dự án điện gió với tổng công suất 569,2 MW đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất đưa vào quy hoạch điện VII. Trong ảnh: Dự án điện gió tại huyện miền núi Quảng Trị đã hòa lưới điện. Ảnh: Hưng Thơ.
Năm 2021, Quảng Trị sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 14 dự án điện gió với tổng công suất 569,2 MW đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất đưa vào quy hoạch điện VII. Trong ảnh: Dự án điện gió tại huyện miền núi Quảng Trị đã hòa lưới điện. Ảnh: Hưng Thơ.
Năm 2021, Quảng Trị sẽ hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện 14 dự án điện gió với tổng công suất 569,2 MW đã được Thủ tướng Chính phủ thống nhất đưa vào quy hoạch điện VII. Trong ảnh: Dự án điện gió tại huyện miền núi Quảng Trị đã hòa lưới điện. Ảnh: Hưng Thơ.
Lên top