Huế thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông qua đường Cửa Ngăn

Đường Cửa Ngăn - Nơi thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông. Ảnh: LC.
Đường Cửa Ngăn - Nơi thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông. Ảnh: LC.
Đường Cửa Ngăn - Nơi thí điểm cấm ô tô trên 9 chỗ lưu thông. Ảnh: LC.
Lên top