Huế tạm dừng đón khách tham quan tại các di tích, danh thắng ngừa COVID-19

Du khách tham quan Đại Nội Huế.
Du khách tham quan Đại Nội Huế.
Du khách tham quan Đại Nội Huế.
Lên top