Huế tạm đóng cửa quán càphê, điểm du lịch cộng đồng ngừa dịch COVID-19

Thừa Thiên Huế tạm đóng cửa các quán cà phê, điểm du lịch cộng đồng ngừa dịch COVID-19.
Thừa Thiên Huế tạm đóng cửa các quán cà phê, điểm du lịch cộng đồng ngừa dịch COVID-19.
Thừa Thiên Huế tạm đóng cửa các quán cà phê, điểm du lịch cộng đồng ngừa dịch COVID-19.
Lên top