Huế sẵn sàng 23 đội phản ứng nhanh ứng phó dịch COVID-19

CSGT ra hiệu dừng xe để lực lượng y tế đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với những công dân ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Phúc Đạt.
CSGT ra hiệu dừng xe để lực lượng y tế đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với những công dân ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Phúc Đạt.
CSGT ra hiệu dừng xe để lực lượng y tế đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với những công dân ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Phúc Đạt.
Lên top