Huế: Rừng thông bất ngờ cháy dữ dội, huy động hơn 200 người dập lửa