Huế: Nhiều cán bộ, chiến sĩ đón niềm vui được thăng cấp, nâng lương

Dịp này, toàn lực lượng Công an thành phố Huế có 205 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện được Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh ký các quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương. Ảnh: CA cung cấp.
Dịp này, toàn lực lượng Công an thành phố Huế có 205 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện được Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh ký các quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương. Ảnh: CA cung cấp.
Dịp này, toàn lực lượng Công an thành phố Huế có 205 cán bộ, chiến sĩ đủ điều kiện được Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh ký các quyết định thăng cấp hàm, nâng bậc lương. Ảnh: CA cung cấp.
Lên top