Huế mở cửa miễn phí các điểm di tích nhân ngày Quốc khánh

Tất cả du khách là người Việt Nam sẽ được miễn phí vé tham quan các di tích Huế trong ngày 2.9. Ảnh: PĐ.
Tất cả du khách là người Việt Nam sẽ được miễn phí vé tham quan các di tích Huế trong ngày 2.9. Ảnh: PĐ.
Tất cả du khách là người Việt Nam sẽ được miễn phí vé tham quan các di tích Huế trong ngày 2.9. Ảnh: PĐ.
Lên top