Huế: Hiệu quả sau khi vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ

Người dân giao nộp vũ khí cho Công an phường Tây Lộc (TP.Huế). Ảnh: CA cung cấp.
Người dân giao nộp vũ khí cho Công an phường Tây Lộc (TP.Huế). Ảnh: CA cung cấp.
Người dân giao nộp vũ khí cho Công an phường Tây Lộc (TP.Huế). Ảnh: CA cung cấp.
Lên top