Huế dỡ bỏ hạn chế khu vực kiểm soát công dân về từ vùng có dịch

Tất cả các trường hợp công dân đến Thừa Thiên Huế từ vùng có dịch phải khai báo y tế theo quy định. Ảnh: P.Đạt.
Tất cả các trường hợp công dân đến Thừa Thiên Huế từ vùng có dịch phải khai báo y tế theo quy định. Ảnh: P.Đạt.
Tất cả các trường hợp công dân đến Thừa Thiên Huế từ vùng có dịch phải khai báo y tế theo quy định. Ảnh: P.Đạt.
Lên top