Huế điều động thêm 52 y, bác sĩ vào TPHCM cứu bệnh nhân COVID-19 nặng

Đoàn cán bộ gồm 52 y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế lên đường hỗ trợ TPHCM cứu chữa bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BV.
Đoàn cán bộ gồm 52 y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế lên đường hỗ trợ TPHCM cứu chữa bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BV.
Đoàn cán bộ gồm 52 y, bác sĩ của Bệnh viện Trung ương Huế lên đường hỗ trợ TPHCM cứu chữa bệnh nhân COVID-19 nặng. Ảnh: BV.
Lên top