Huế công bố điện thoại các đầu mối hướng dẫn cứu trợ lũ lụt trực tiếp

Cứu trợ bão lụt, ai cũng muốn trao tận tay người dân. Ảnh: Tường Minh
Cứu trợ bão lụt, ai cũng muốn trao tận tay người dân. Ảnh: Tường Minh
Cứu trợ bão lụt, ai cũng muốn trao tận tay người dân. Ảnh: Tường Minh
Lên top