Huế có một ngôi nhà hoa giấy

Nhàn (đứng bên trái) đang dạy cho các bạn nhỏ cách làm hoa giấy. Ảnh: PĐ
Nhàn (đứng bên trái) đang dạy cho các bạn nhỏ cách làm hoa giấy. Ảnh: PĐ
Nhàn (đứng bên trái) đang dạy cho các bạn nhỏ cách làm hoa giấy. Ảnh: PĐ
Lên top