Huế cách ly tại viện 2 người cùng khoang với ca nhiễm COVID-19 thứ 17

Lực lượng chức năng kiểm tra tại 1 khách sạn tại TP. Huế, nơi có người ngồi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17.
Lực lượng chức năng kiểm tra tại 1 khách sạn tại TP. Huế, nơi có người ngồi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17.
Lực lượng chức năng kiểm tra tại 1 khách sạn tại TP. Huế, nơi có người ngồi cùng chuyến bay với ca nhiễm COVID-19 thứ 17.
Lên top