Huế cách ly 12 người cùng chuyến bay với nữ tiếp viên nhiễm SARS-CoV-2

Tiêu độc khử trùng khu vực phố đi bộ (TP. Huế) - nơi nữ bệnh nhân người Anh nhiễm COVID-19 từng lưu trú.
Tiêu độc khử trùng khu vực phố đi bộ (TP. Huế) - nơi nữ bệnh nhân người Anh nhiễm COVID-19 từng lưu trú.
Tiêu độc khử trùng khu vực phố đi bộ (TP. Huế) - nơi nữ bệnh nhân người Anh nhiễm COVID-19 từng lưu trú.
Lên top