Húc vào chân cầu, sà lan chìm trên sông Vàm Cỏ

Cầu Mỹ Lợi bắc qua sông Vàm Cỏ. Ảnh: C.T.
Cầu Mỹ Lợi bắc qua sông Vàm Cỏ. Ảnh: C.T.
Cầu Mỹ Lợi bắc qua sông Vàm Cỏ. Ảnh: C.T.
Lên top