"Hú vía" xem voi "làm xiếc" trên Quốc lộ 1A

Hình ảnh xe chở voi được cắt từ clip
Hình ảnh xe chở voi được cắt từ clip