Hư hỏng trên đường cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi: Cái kết đã được cảnh báo trước