Hotboy Văn Hậu bẽn lẽn: “Mẫu người yêu của em giống như anh Quang Hải”