Họp trực tuyến qua ứng dụng Zoom: Cảnh báo nguy cơ về bảo mật!

Cuộc họp trực tuyến thông qua Zoom (ảnh chụp màn hình).
Cuộc họp trực tuyến thông qua Zoom (ảnh chụp màn hình).
Cuộc họp trực tuyến thông qua Zoom (ảnh chụp màn hình).
Lên top