Trường Đại học Điện Lực:

Hợp tác để nâng cao chất lượng đào tạo kiểm toán

Sinh viên ngành Kiểm toán Đại học Điện Lực được đào tạo ngày càng tốt hơn
Sinh viên ngành Kiểm toán Đại học Điện Lực được đào tạo ngày càng tốt hơn
Sinh viên ngành Kiểm toán Đại học Điện Lực được đào tạo ngày càng tốt hơn
Lên top