Hộp nhựa chôn cùng hài cốt liệt sĩ nghi có thông tin cá nhân bên trong

Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đang quy tập hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện. Ảnh: Kim Quy.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đang quy tập hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện. Ảnh: Kim Quy.
Đội quy tập hài cốt liệt sĩ 584 đang quy tập hài cốt liệt sĩ vừa được phát hiện. Ảnh: Kim Quy.
Lên top