Hợp nhất Báo Lao động Đồng Nai vào Báo Đồng Nai từ 1.9

Phóng viên các báo thường trú tại Đồng Nai, phóng viên báo Lao Động Đồng Nai, báo Đồng Nai tác nghiệp tại một sự kiện_Ảnh: HAC
Phóng viên các báo thường trú tại Đồng Nai, phóng viên báo Lao Động Đồng Nai, báo Đồng Nai tác nghiệp tại một sự kiện_Ảnh: HAC
Phóng viên các báo thường trú tại Đồng Nai, phóng viên báo Lao Động Đồng Nai, báo Đồng Nai tác nghiệp tại một sự kiện_Ảnh: HAC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top