Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Họp khẩn ứng phó với bão số 3 “Thần Sét“