Họp khẩn ứng phó với bão Damrey - tên cơn bão từng làm vỡ đê biển Nam Định năm 2005

Các thành viên BCĐ Trung ương về Phòng, chống thiên tai họp khẩn ứng phó với bão số 12. Ảnh: Văn Phúc
Các thành viên BCĐ Trung ương về Phòng, chống thiên tai họp khẩn ứng phó với bão số 12. Ảnh: Văn Phúc
Các thành viên BCĐ Trung ương về Phòng, chống thiên tai họp khẩn ứng phó với bão số 12. Ảnh: Văn Phúc