Họp Hội đồng xem xét kỷ luật vụ “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng

Chùa Ba Vàng tổ chức trục vong, gọi hồn, thỉnh oan gia trái chủ khi không được cho phép. Ảnh: LĐ
Chùa Ba Vàng tổ chức trục vong, gọi hồn, thỉnh oan gia trái chủ khi không được cho phép. Ảnh: LĐ
Chùa Ba Vàng tổ chức trục vong, gọi hồn, thỉnh oan gia trái chủ khi không được cho phép. Ảnh: LĐ
Lên top