Họp báo hay buổi trình bày truyền thống gia đình và thành tích cá nhân của ông Nguyễn Minh Mẫn?

Ông Nguyễn Minh Mẫn trong buổi họp báo cá nhân.
Ông Nguyễn Minh Mẫn trong buổi họp báo cá nhân.
Ông Nguyễn Minh Mẫn trong buổi họp báo cá nhân.
Lên top