Hồng xiêm Xuân Đỉnh bén duyên nơi miền tây xứ Nghệ

Ông Trần Doãn Dần là một trong những người tiên phong nhân rộng giống hồng xiêm Xuân Đỉnh
Ông Trần Doãn Dần là một trong những người tiên phong nhân rộng giống hồng xiêm Xuân Đỉnh
Ông Trần Doãn Dần là một trong những người tiên phong nhân rộng giống hồng xiêm Xuân Đỉnh
Lên top