Hòn Sơn - điểm nhấn mới của du lịch Kiên Giang

Những tiềm năng, lợi thế, điều kiện thuận lợi cho phép Hòn Sơn (Kiên Giang) nói riêng phát triển du lịch sinh thái biển đảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: PV
Những tiềm năng, lợi thế, điều kiện thuận lợi cho phép Hòn Sơn (Kiên Giang) nói riêng phát triển du lịch sinh thái biển đảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: PV
Những tiềm năng, lợi thế, điều kiện thuận lợi cho phép Hòn Sơn (Kiên Giang) nói riêng phát triển du lịch sinh thái biển đảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Ảnh: PV
Lên top