Hơn chục tấn dầu vón cục dạt vào bờ biển tỉnh Quảng Trị

Dầu vón thành cục dạt vào bờ biển huyện Vĩnh Linh. Ảnh: CTV.
Dầu vón thành cục dạt vào bờ biển huyện Vĩnh Linh. Ảnh: CTV.
Dầu vón thành cục dạt vào bờ biển huyện Vĩnh Linh. Ảnh: CTV.
Lên top