XÂY DỰNG LỰC LƯỢNG CÔNG AN XÃ CHÍNH QUY:

Hơn 9.300 trưởng công an xã sẽ được bố trí việc gì?

Bố trí Công an xã chính quy thì khi đó Trưởng Công an xã (có tiêu chuẩn tương đương Trưởng Công an phường). Ảnh: A.C
Bố trí Công an xã chính quy thì khi đó Trưởng Công an xã (có tiêu chuẩn tương đương Trưởng Công an phường). Ảnh: A.C
Bố trí Công an xã chính quy thì khi đó Trưởng Công an xã (có tiêu chuẩn tương đương Trưởng Công an phường). Ảnh: A.C

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top