Hơn 80 ha rừng keo bị cháy rụi ở Quảng Nam

Cháy rừng ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên
Cháy rừng ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên
Cháy rừng ở xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên
Lên top